Wat zijn de spelregels (voorwaarden) om in aanmerking te komen voor de BetereBuurtPot?

Om in aanmerking te komen voor de BetereBuurtPot, moet uw idee aan de volgende voorwaarden voldoen: uren steunen uw idee (minimaal vijf woningen). Het doel van uw idee is goed beschreven en past binnen de Woningwet. Het idee komt ten goede aan huurders in buurten van de Woonmensen. Het idee versterkt de zelfredzaamheid van bewoners. […]

Wie kan een aanvraag indienen voor de BetereBuurtPot?

De aanvraag moet ingediend worden door een bewonerscommissie of een groep huurders van minimaal vijf woningen uit één complex, straat of buurt.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de BetereBuurtPot?

Heeft u een goed idee voor uw buurt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wie bepaalt of mijn aanvraag voor de BetereBuurtPot gehonoreerd wordt?

De Woonmensen en huurdersbelangenvereniging WijZijn kijken samen naar uw idee en bepalen samen of uw idee in aanmerking komt voor de BetereBuurtPot.

Welk bedrag uit de BetereBuurtPot kunnen wij ontvangen?

Dat is helemaal afhankelijk van uw plan. Samen met huurdersbelangenvereniging WijZijn kijken wij naar uw aanvraag. Als uw idee aan alle voorwaarden voldoet, kunt u maximaal € 2.500 ontvangen.

Als wij een bedrag uit de BetereBuurtPot ontvangen voor ons idee, moeten we dan laten zien hoe we dat besteden?

Ja. Binnen drie maanden na de uitvoering van uw idee moet u de uitgaven laten zien. We ontvangen ook graag een kort verslag en foto’s. De foto’s en het verslag kunnen wij gebruiken voor publicaties. Als uw uitleg over hoe u het bedrag heeft besteed onvoldoende is, moet u het bedrag aan ons terugbetalen.

Hoe wordt het bedrag uit de BetereBuurtPot uitbetaald?

Binnen één maand nadat uw idee is goedgekeurd wordt het afgesproken bedrag op het rekeningnummer gestort dat u heeft aangegeven.

Hoe kan ik de wijkagent bereiken?

Via het algemene nummer van de politie kunt u de wijkagent bereiken, tel: 0900-8844 Op deze website kunt u de wijkindeling met de bijbehorende wijkagenten terugvinden: https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten?geoquery=Apeldoorn

Welke ideeën komen in aanmerking voor de BetereBuurtPot?

Denk aan een gezamenlijke schoonmaakdag in de buurt, een buurtsportdag voor jongeren of het opknappen van een gezamenlijk trappenhuis.

Bij wie kan ik terecht met vragen over het Kristal zoals vrijwilligerswerk en activiteiten?

U kunt hiervoor terecht bij Ismael Fungo. U kunt hem bellen via (055) 548 48 48. Ook kunt u kijken op https://kristalapeldoorn.nl