Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw waarmee we overleggen. Ze vertegenwoordigen alle huurders in een woongebouw en komen op voor de algemene belangen.

Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over het woongebouw of de directe omgeving. Denk aan onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen op.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met de Woonmensen?

Minimaal één maal per jaar overlegt een bewonercommissie met de Woonmensen om alle relevante onderwerpen te bespreken.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

De bewonerscommissie organiseert een bewonersavond wanneer er onderwerpen spelen in de wijk.

Wat is het verschil tussen een bewonerscommissie en een huurdersbelangenvereniging?

Een bewonerscommissie richt zich op het eigen wooncomplex en de directe woonomgeving. De huurdersbelangenvereniging is algemener en is er voor alle huurders van de corporatie.

Wat doet de huurdersbelangenvereniging?

De huurdersbelangenvereniging houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van de woningcorporatie. Zoals de jaarlijkse huurverhoging, woonruimteverdeling, verkoop, kwaliteitsbeleid, enzovoort. De huurdersbelangenvereniging heet WijZijn.

Hoe kom ik in contact met WijZijn?

WijZijn heeft een eigen website. Kijk voor meer informatie op: https://hbvwijzijn.nl

Hoe start ik een bewonerscommissie?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door contact met onze klantenservice op te nemen.