Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Ook kijken we of het asbest […]

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Veiligheid staat voorop, voor u, uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

U vindt meer informatie op de website van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest) of Kenniscentrum InfoMil (https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest).

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal met een vezelstructuur. Het werd vroeger veel in de bouw toegepast omdat het sterk, slijtvast, goedkoop en brandwerend is. Later bleek het risico’s voor de gezondheid te hebben en in 1993 werd het gebruik verboden.

Is asbest gevaarlijk?

Asbest is lang niet altijd gevaarlijk. Alleen wanneer het in kleine vezeldeeltjes in de lucht zweeft en veel ingeademd wordt, is het slecht voor de gezondheid. De asbest die in woningen zit, is echter bijna altijd verwerkt in verhard materiaal.

Wat is hechtgebonden asbest?

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten daken van bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in […]

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet-mechanische bewerkingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

Kan er asbest in mijn woning zitten?

Als uw woning voorr 1993 is gebouwd, dan kan er asbest in uw woning zitten. Daarna werd asbest verboden en dus niet meer gebruikt.

Hoe weet ik of ergens asbest in zit?

Dat kunt u nooit zelf met zekerheid vaststellen. Asbest is alleen zichtbaar onder de microscoop. Alleen een gespecialiseerd bedrijf kan met 100% zekerheid vaststellen of ergens asbest in zit. Voor vragen kunt u altijd contact met onze klantenservice opnemen.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Gaat u klussen op een plek waar mogelijk asbest zit, vraag ons altijd eerst om advies. Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerkingen doen. Verwijder het asbest niet zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Wilt u asbest verwijderen, neem dan contact op met onze klantenservice.